Eray Beceren

ÖzgeçmişLisans Eğitimini Harita Bölümü’nde yapan Eray Beceren, Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı mezunudur. 25 yıl çeşitli kademelerde Eğitim Plânlama ve Yönetimi görevlerinde bulunmuş, Yönetim ve Liderlik konularında eğitimler vermiştir.

Doruk Performans Enstitüsünden “NLP Practitioner” eğitimi, Boğaziçi Üniversitesinden “Executive Strategic Management Program” (Finans, Pazarlama, Stratejik Karar Verme, Yönetim-Organizasyon) eğitimi, Structogram Türkiye Baş Eğiticisi Nilüfer Tezsay Beer’den “Structogram-BiyoYapı Analizinin Kişisel Gelişim Eğitimlerinde Kullanılması”, Ashoka’da Hasan Nami Güner’den “Temel Yaratıcı Drama” Eğitimi almıştır. Yaratıcı Drama Konusunda Viola Spolin (Jason Hale), Agusto Boal (Yrd. Doç. Dr. A. Kadir Çevik) , Gavin Bolton (Doç. Dr. Tülin Sağlam), Bertolt Brecht (Jutta Heppekaisen) ve İnteraktif Tiyatro: Program Yapılandırma (Prof. Dr. John Somers) Atölyelerine katılmıştır.

1998 yılından beri Duygusal Zekânın Türkiye’de yaygınlaşması ve benimsenmesini hedefleyen Beceren, Duygusal Zekâ ile ilgili; çeşitli okul ve kurumlarda farkındalık yaratma konferansları vermiştir. Duygusal Zekâ mail grubunu ve “Türkiye’nin Duygusal Zekâsı” sitesini kurmuş ve yürütmektedir (www.duygusalzeka.net)
Bahçeşehir Üniversitesinde 3 yarı yıl “Duygusal Zekâ” dersi vermiştir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi ve Çeşitli Eğitim Şirketleri vasıtası ile kurum ve şirketlere “Duygusal – Sosyal Zekâ” seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Human Resources, Personal Excellence, Çoluk Çocuk, Kişisel Gelişim, Uğur Kariyer, Kariyer Dergisi, Eğitim İletişim, Avangart Kadın Dergilerinde ve www.yenibiris.com’da çeşitli makaleleri yayınlanmış, çeşitli sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunmuştur.

Kişisel – kurumsal, satış ve yönetim – liderlik gelişim eğitimlerinin tamamını, duygusal ve sosyal zekâ öğretisi üzerine inşa ederek, etkin programlar kurgulayan Beceren, birlikte çalıştığı kurumlara değer katan pek çok projeye liderlik etmektedir.

Sosyal Ağlarda Paylaş